Președinte
Viorel Hușanu

  • Reprezintă USSB în relațiile cu partenerii interni şi externi;
  • Reprezintă USSB ca partener social în diferite organisme tripartite;
  • Reprezintă USSB la negocierile Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate;
  • Conduce și coordonează activitatea membrilor Biroului Operativ, lucrările Biroului Executiv, ale Consiliului Municipal și ale Conferinței;
  • Convoacă Biroul Operativ și Biroul Executiv în ședințele de lucru și Consiliul Municipal în sesiune ordinară și extraordinară.
  • Acordă mandat scris de conducere în absența sa, prim-vicepreședintelui, iar în absența acestuia unui alt membru al Biroului Operativ și acordă mandate de reprezentare oricărui membru al organelor de conducere colective ale USSB;
  • Emite decizii pentru desfășurarea activității curente a USSB și îndeplinește alte atribuții încredințate de organele superioare de conducere;
  • Este ales de Conferință, prin vot secret, pe o perioada de 4 ani.

Secretar General
Eugenia VOCHIN

Coordonator CEX
Alexandru GIULEA

Vicepreședinte
Bianca TĂNASE

Vicepreședinte
Diana OKAFOR

Vicepreședinte
Adrian IAURUM

Vicepreședinte
Cristian POPESCU

Vicepreședinte
Romeo SANDU

Vicepreședinte
Iulian POPE

Vicepreședinte
Răzvan GAE

Facebook