Legislație

Sănătate și securitate în muncă

Legea nr. 346 / 2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale

|
Legea nr. 436 / 2001
privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă

|
Legea nr. 319 / 2006
 privind securitatea și sănătatea în muncă


HG nr. 955 / 2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii și sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006.

|
HG nr. 1425 / 2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

Facebook