ANUNȚ privind achiziția de Servicii de organizare evenimente: Academii de vară, Focus Grupuri, Mese rotunde, Conferință închidere proiect

0
754

Uniunea Sindicală „Sanitas” București este Beneficiar (solicitant) al proiectului „ALT-POL – Capacitarea uniunilor sindicale din domeniul sanitar de a formula politici publice alternative”, co-finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 1. Administrație publică și sistem judiciar eficiente.

În scopul implementării în bune condiții a proiectului, Uniunea Sindicală „Sanitas” București solicită oferte de preț pentru încheierea unui contract privind achiziția de Servicii de organizare evenimente: Lot 1: Servicii organizare evenimente (cazare, catering, inchiriere sala) pentru  ACADEMII DE VARA, Lot 2: Servicii organizare evenimente (organizare seminarii, catering, inchiriere sala si materiale publicitare) pentru 4 FOCUS GRUPURI si pentru 3 MESE ROTUNDE, Lot 3: Servicii organizare evenimente (catering, inchiriere sala) pentru ORGANIZARE CONFERINTA INCHIDERE PROIECT, coduri CPV 79952000-2- Servicii pentru evenimente, 70310000-7- Servicii de inchiriere, 79951000-5- Servicii de organizare seminarii.

Informații generale privind solicitantul:

  • denumirea: Uniunea Sindicală „Sanitas” București;
  • adresa: Strada Magura Vulturului, nr. 31, ap.5, sector 2;
  • datele de contact: Telefon: 0753.097.636, Fax: 031.433.45.50, [email protected];
  • mijloacele de comunicare: poștă și/sau e-mail.

Denumirea / obiectul contractului: Servicii de organizare evenimente în cadrul proiectului „ALT-POL – Capacitarea uniunilor sindicale din domeniul sanitar de a formula politici publice alternative”, COD SIPOCA 367, COD MYSMIS 112427, Contractul de finanţare nr.173/09.07.2018.

  • Lot 1: Servicii organizare evenimente (cazare, catering, inchiriere sala) pentru ACADEMII DE VARA;
  • Lot 2: Servicii organizare evenimente (organizare seminarii, catering, inchiriere sala si materiale publicitare) pentru 4 FOCUS GRUPURI si pentru 3 MESE ROTUNDE;
  • Lot 3: Servicii organizare evenimente (catering, inchiriere sala) pentru ORGANIZARE CONFERINTA INCHIDERE PROIECT.

Locul de prestare a serviciilor (de implementare a contractului): București, Covasna.

Tipul contractului: contract de servicii.

Durata contractului: până la 8 Noiembrie 2019

Valoarea estimată: 198.215,20 lei fara TVA.

  • Lot 1: Servicii organizare evenimente (cazare, catering, inchiriere sala) pentru ACADEMII DE VARA 183.552,42 lei fara TVA
  • Lot 2: Servicii organizare evenimente (organizare seminarii, catering, inchiriere sala si materiale publicitare) pentru 4 FOCUS GRUPURI si pentru 3 MESE ROTUNDE 12.682,78 lei fara TVA
  • Lot 3: Servicii organizare evenimente (catering, inchiriere sala) pentru ORGANIZARE CONFERINTA INCHIDERE PROIECT 1.980,00 lei fara TVA

Prețul contractului nu se ajustează.

Locul, data și ora-limită de depunere a ofertelor: la sediul beneficiarului Strada Măgura Vulturului, nr. 31, ap. 5, sector 2, 24.04.2019, până la ora 11:45.

Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile.

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 18.04.2019

Termen limită de transmitere a clarificărilor de către achizitor: 22.04.2019

Legislația aplicabilă: Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

Documente de calificare solicitate: conform specificatiilor tehnice.

Orice alte detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact: Husanu Viorel Ioan,  tel.: 0753.097.636, e-mail: [email protected].

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *