ANUNȚ privind achiziția de servicii organizare evenimente

0
1199

Nr. 576 / 03.05.2019

ANUNȚ

privind achiziția de Servicii de organizare evenimente:

ACADEMII DE VARA, FOCUS GRUPURI, MESE ROTUNDE, CONFERINTA INCHIDERE PROIECT

Proiect „ALT-POL – Capacitarea uniunilor sindicale din domeniul sanitar de a formula politici publice alternative

Uniunea Sindicală „Sanitas” București este Beneficiar (solicitant) al proiectului „ALT-POL – Capacitarea uniunilor sindicale din domeniul sanitar de a formula politici publice alternative”, co-finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativa, Axa prioritară 1. Administrație publică și sistem judiciar eficiente.

În scopul implementării în bune condiții a proiectului, Uniunea Sindicală „Sanitas” București solicită oferte de preț pentru încheierea unui contract privind achiziția de Servicii de organizare evenimente:

Lot 1: Servicii organizare evenimente (cazare, catering, inchiriere sala) pentru  ACADEMII DE VARA,

Lot 2: Servicii organizare evenimente (organizare seminarii, catering, inchiriere sala si materiale publicitare) pentru 4 FOCUS GRUPURI si pentru 3 MESE ROTUNDE,

Lot 3: Servicii organizare evenimente (catering, inchiriere sala) pentru ORGANIZARE CONFERINTA INCHIDERE PROIECT, coduri CPV 79952000-2- Servicii pentru evenimente, 70310000-7- Servicii de inchiriere, 79951000-5- Servicii de organizare seminarii.

Informații generale privind solicitantul:

 • denumirea: Uniunea Sindicală „Sanitas” București;
 • adresa: Strada Magura Vulturului, nr. 31, ap.5, sector 2;
 • datele de contact: Telefon: 0722.961.938, [email protected];
 • mijloacele de comunicare: poștă și/sau e-mail.

Denumirea / obiectul contractului: Servicii de organizare evenimente în cadrul proiectului ”ALT-POL – Capacitarea uniunilor sindicale din domeniul sanitar de a formula politici publice alternative”, COD SIPOCA 367, COD MYSMIS 112427, Contractul de finanţare nr.173/09.07.2018.

 • Lot 1: Servicii organizare evenimente (cazare, catering, inchiriere sala) pentru ACADEMII DE VARA;
 • Lot 2: Servicii organizare evenimente (organizare seminarii, catering, inchiriere sala si materiale publicitare) pentru 4 FOCUS GRUPURI si pentru 3 MESE ROTUNDE;
 • Lot 3: Servicii organizare evenimente (catering, inchiriere sala) pentru ORGANIZARE CONFERINTA INCHIDERE PROIECT.

Locul de prestare a serviciilor (de implementare a contractului): Locul organizării evenimentelor judetele Bucuresti, Covasna, Bacau, Brasov si Constanta.

Tipul contractului: contract de servicii.

Durata contractului: până la 8 Noiembrie 2019

Valoarea estimată: 198.215,20 lei fara TVA.

 • Lot 1: Servicii organizare evenimente (cazare, catering, inchiriere sala) pentru ACADEMII DE VARA 183.552,42 lei fara TVA
 • Lot 2: Servicii organizare evenimente (organizare seminarii, catering, inchiriere sala si materiale publicitare) pentru 4 FOCUS GRUPURI si pentru 3 MESE ROTUNDE 12.682,78 lei fara TVA
 • Lot 3: Servicii organizare evenimente (catering, inchiriere sala) pentru ORGANIZARE CONFERINTA INCHIDERE PROIECT 1.980,00 lei fara TVA
 • Prețul contractului nu se ajustează.

Locul, data și ora-limită de depunere a ofertelor: la Membrul 2 din proiect, Fundatia Euroacces: Strada Gheorghe Titeica, nr. 121D, etaj 3, birou stanga, sector 2, Mun. Bucuresti, 14.05.2019, pana la ora 12:00

Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile.

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 08.05.2019

Termen limita de transmitere a clarificarilor de catre achizitor: 10.05.2019

Legislația aplicabilă: Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

Documente de calificare solicitate: conform specificatiilor tehnice.

Orice alte detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact: Simona Berezitchi,  tel.: 0722.961.938, e-mail: [email protected] .

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *