După îndelungi negocieri, la începutul anului 2018, SANITAS București a înregistrat Contractul Colectiv de Muncă la nivel de grup de unități aflate în subordinea ASSMB, valabil pentru anii 2018 și 2019.

De acest contract se bucură membrii SANITAS din următoarele instituții:

– Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială ”Prof. Dr. Dan Teodorescu”;
– Spitalul de Pneumoftiziologie ”Sf. Stefan”;
– Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Dr. V. Gomoiu”;
– Spitalul Clinic  ”Prof. Dr. Th. Burghele”;
– Spitalul Clinic de Obstetrică  Ginecologie  ”Prof. Dr. Panait Sârbu”;
– Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Filantropia”;
– Spitalul Clinic ”N. Malaxa”;
– Spitalul Clinic ”Sf. Maria”;
– Spitalul Clinic de Bolnavi Cronici și Geriatrie ”Sf. Luca”;
– Centrul de Boli Reumatismale  ”Dr. I. Stoia”;
– Spitalul Clinic de Nefrologie  ”Dr. Carol Davila”;
– Spitalul Clinic de Boli  Infecțioase și Tropicale  ”Dr. Victor Babeș”;
– Spitalul Clinic de Ortopedie,  Traumatologie  și TBC Osteoarticular ”Foișor”;
– Spitalul Clinic Colțea;
– Spitalul Clinic  Dr. I. Cantacuzino;
– Spitalul Clinic Colentina;
– Spitalul Clinic de Psihiatrie  ”Prof. Dr. Alexandru  Obregia”;
– Spitalul Centrul de Evaluare și Tratament  al Toxicodependentelor   pentru Tineri ”Sf. Stelian”;
– Spitalul de Psihiatrie Titan ”Dr. Constantin  Gorgos”
– Adrninistratia  Spitalelor  și Serviciilor Medicale  București

Contractul poate fi consultat aici:

#sanitasbucurești