Buletin informativ nr. 3 – Formare Profesională

0
818

Cuprins:

  1. Formare profesionala
  2. Progres activitate recrutare
  3. Obiective si rezultate previzionate
  1. Formare profesionala

In ciuda documentelor strategice care justifica si fundamenteaza necesitatea implicarii societatii civile in procesul decizional din perspectiva administratiei publice, factorii direct interesati (organizatii neguvernamentale, organizatii sindicale) sunt adesea perceputi ca obstacole in ceea ce priveste evolutia acestui proces, iar consultarile cu acestia se fac doar pentru a bifa pasii procedurali teoretici fara un rezultat vizibil in deciziile finale.

Legatura stransa dintre calitatea procesului decizional si gradul de capacitare a actorilor relevanti la nivel national este fundamentul in baza caruia se poate sublinia ca dezvoltarea unor abilitati si cunostinte relevante in cadrul echipelor reprezentantive ale partenerilor sociali este esentiala, aspect abordat in mod direct in cadrul proiectului prin activitatea de formare profesionala continua organizata in cadrul A.2.2 Programe de formare specifica pentru dezvoltarea capacitatii partenerilor sociali si respectiv evenimentele de instruire organizate in cadrul A.2.3. Evenimente de instruire pentru dezvoltarea capacitatii partenerilor sociali.

Astfel, A.2.2. vizeaza formarea (atat formala cat si non formala) a reprezentantilor Liderului de Parteneriat (LP) si respectiv Membrului 1 (M1), dupa cum urmeaza:

Cursuri de formare profesionala acreditate ANC

“Manager imbunatatire procese”

Curs 1: Manager imbunatatire procese

Perioada desfasurare: 04 – 11 februarie 2019

Locatie: Asociatia Centrul Educational Socrate, municipiul Bucuresti

Participanti: 12 persoane

Curs 2: Manager imbunatatire procese

Perioada desfasurare: 11 – 18 februarie 2019

Locatie: Spitalul de Recuperare Cardiovasculara „Dr.Benedek Geza”, judet Covasna

Participanti: 16 persoane

Persoane certificate la finalul cursului: 16 persoane

Persoane certificate la finalul cursului: 12 persoane

Curs 3: Manager imbunatatire procese

Perioada desfasurare: 11 – 18 februarie 2019

Locatie: U.J. CNSLR Fratia Covasna, municipiul Sfantu Gheorghe

Participanti: 16 persoane

Persoane certificate la finalul cursului: 16 persoane

2. Progres activitate recrutare

Prin prisma calitatii de uniuni sindicale relevante pentru domeniul sanitar in Romania, Liderul de Parteneriat si Membrul 1 vor identifica participantii la grupul tinta din cadrul propriilor structuri. Astfel, la nivel macro, recrutarea s-a desfasurat dupa cum urmeaza:

  • expertii din partea Liderului de Parteneriat au realizat activitati de recrutare in judetele din regiunea Bucuresti Ilfov, in randul reprezentantilor proprii;
  • expertii din partea Membrului 1 au realizat activitati de recrutare in judetele din regiunea Centru, in randul reprezentantilor proprii;

Tinand cont de calitatea de sindicate de referinta in domeniu, Liderul de Parteneriat si Membrul 1 vor valorifica prin intermediul expertilor implicati in activitate intreaga infrastructura sindicala si pozitia pe care o au la nivelul uniunilor sindicale sanitare din Romania, pentru directionarea persoanelor direct vizate catre activitatile derulate in proiect dupa cum urmeaza:

  • informare directa
  • informare online

Selectia candidatilor s-a realizat in baza urmatoarelor criterii: intrunirea conditiilor de eligibilitate, disponibilitatea reala de a participa la activitatile finantate, intrunirea conditiilor minime de acces specifice fiecarei activitati in parte, alte criterii/conditii determinate de metodologia de organizare a activitatilor si procedurile operationale aferente acestora.

Asadar, pe parcursul celor patru luni de implementare a activitatii de recrutare, au fost recrutate dupa cum urmeaza:

  • Grup tinta recrutat pentru participarea la cursurile non-formale:

Septembrie: 6 persoane recrutate in judetul Covasna

Octombrie: 33 persoane recrutate in judetul Covasna

                 10 persoane recrutate in municipiul Bucuresti

Noiembrie: 25 persoane recrutate in judetul Covasna

                  2 persoane recrutate in municipiul Bucuresti

  • Grup tinta recrutat pentru participarea la cursurile acreditate ANC:

Noiembrie: 15 persoane recrutate in judetul Covasna

Decembrie: – 12 persoane recrutate in judetul Covasna

                    4 persoane recrutate in municipiul Bucuresti

Ianuarie: 6 persoane recrutate in municipiul Bucuresti

              4 persoane recrutate in judetul Covasna

Februarie: 2 persoane recrutate in municipiul Bucuresti

               1 dosar recrutat in judetul Covasna

3. Obiective si rezultate previzionate

GT implicat in proiect va fi format din 120 de persoane (reprezentanti ai partenerilor sociali implicati in proiect). Activitatile dedicate grupului tinta si implementate in cadrul proiectului vor fi organizate intr-o maniera integrata, in cadrul careia procesul de recrutare si monitorizare a grupului tinta va ocupa o pozitie cheie.

Dupa finalizarea cursurilor de formare profesionala, grupul tinta va participa si la o serie de alte activitati prinse in cadrul proiectului, dupa cum urmeaza:

A.2.3. Evenimente de instruire pentru dezvoltarea capacitatii partenerilor sociali – Subactivitatea 2.3 presupune organizarea a 3 evenimente de tip schimb de bune practice (academii de vara) dedicate reprezentantilor partenerilor sociali din domeniul sanitar/socio profesional implicati in proiect. Academiile se vor adresa exclusiv reprezentantilor partenerii sociali, respectiv persoanelor care au absolvit programele de formare profesionala organizate in cadrul A.2.2. Evenimentele vor fi organizate intr-o locatie diferita de cea de provenienta a participantilor, in scopul de a scoate grupul tinta din zona de confort si de a le oferi oportunitatea de a trece printr-o experienta de instruire, in afara mediului cu care este obisnuit.

Cele 3 evenimente previzionte vor avea cate 40 de participanti (persoanele care au participat la activitatea 2.2) care vor lua parte la activitati specifice care sa duca la cresterea capacitatii partenerilor sociali pe care ii reprezinta de a formula politici publice alternative. In acest sens, cele 3 zile de lucru aferente fiecarui eveniment in parte, vor fi organizate dupa cum urmeaza:

Ziua 1: in prima parte a primei zile a academiei va fi organizata conferinta de deschidere cu prezentarea agendei zilelor urmatoare; A doua parte a primei zile va contine a prezentare ampla referitoare la notiuni de baza in ceea ce priveste politicile publice.

Ziua 2: a doua zi de lucru va fi dedicate unei serii de workshop-uri organizate in paralel (3 workshop-uri a cate aproximativ 15 participanti/workshop si 3 ore/workshop).

Workshop 1: Advocacy – principiu si instrument de dezvoltare sociala – notiuni de baza care sa explice conceptul de advocacy

Workshop 2: Metode de dezvoltare a responsabilitatii civice si de implicare in procesele decizionale

Workshop 3: Mecanisme/instrumente de consolidare a dialogului social si civic

Ziua 3: va presupune organizarea unui incubator de alternative la politici publice – vor fi formate 4 grupe de lucru a cate 10 participanti/grupa care timp de 8 ore cu 3 pauze a cate 30 de minute vor lua parte la un exercitiu practic ce va presupune ca fiecare grupa de lucru sa formuleze, in baza unei argumentari (problema identificata, surse de informatii, etc.) o alternativa la politicile publice elaborate de Guvern in domeniul sanitar/socio profesional.

In plus, 10 dintre participantii la programele de formare vor participa in regim pro bono (voluntari dintre persoanele care au participat la actiunile organizate in cadrul activitatii 2 si care si-au imbunatatit cunostintele si abilitatile in ceea ce priveste reforma si politicile publice). Implicarea voluntarilor se va face in baza unei proceduri interne iar echipa isi va putea schimba in mod periodic componenta, in functie de disponibilitatea voluntarilor si pentru a da posibilitatea unui numar cat mai mare de persoane sa participe in mod activ la procesul de monitorizare.

Echipa formata va participa la elaborarea si diseminarea bilunara a unui raport civic de monitorizare a evolutiei impactului politicilor publice in domeniul sanitar/socio profesional pentru a sustine si promova reforma in sanatate si la elaborarea unui studio independent al evolutiei reformei in sanitate in Romania, complementar raportului civic.

Titlu proiect: „ALT-POL – Capacitarea uniunilor sindicale din domeniul sanitar de a formula politici publice alternative” Cod SIPOCA 367/Cod My SMIS 112427

Editorul materialului: Uniunea Sindicală Sanitas București

Data publicării: martie 2018

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *