Programul Operațional Capacitate Administratie.
Axa prioritara 1 Administratie publica si sistem judiciar eficiente.
Prioritatea de investiții: 1.1 Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comuna in administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetatenii si mediul de afaceri in concordanta cu SCAP.
Titlul proiectului: ALT-POL – Capacitarea uniunilor sindicale din domeniul sanitar de a formula politici publice alternative.
Cod SMIS: 112427

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *