Legea nr. 51/2020 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

0
1370

În vigoare de la 01 iulie 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 340 din 27 aprilie 2020. Formă aplicabilă la 12 octombrie 2020.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 38, după alineatul (42) se introduce un nou alineat, alineatul (43), cu următorul cuprins:

(43) Prin excepție de la prevederile alin. (4), personalul din sistemul sanitar care ocupă funcțiile de farmacist, biolog, biochimist, chimist, fizician și psiholog, potrivit anexei nr. II, beneficiază, începând cu data de 1 iulie 2020, de salariile de bază prevăzute de lege pentru anul 2022.”

2. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera a), numerele curente 16-21 ale tabelului de la litera a.1 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„16 Farmacist primar*1) S 6855 2,74
17 Farmacist specialist S 6591 2,64
18 Farmacist S 5549 2,22
19 Farmacist rezident anul III S 5441 2,18
20 Farmacist rezident anul II S 5388 2,16
21 Farmacist rezident anul I S 5334 2,13″

3. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera a), numerele curente 7-9 ale tabelului de la litera a.2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„7 Farmacist primar*1) S 8911 3,56
8 Farmacist specialist S 8567 3,43
9 Farmacist S 6367 2,55″

4. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera a), numerele curente 11-16 ale tabelului de la litera a.3 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„11 Farmacist primar*1) S 7314 2,93
12 Farmacist specialist S 7032 2,81
13 Farmacist rezident anul III S 5806 2,32
14 Farmacist rezident anul II S 5749 2,30
15 Farmacist rezident anul I S 5693 2,28
16 Farmacist S 5920 2,37″

5. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera a), numerele curente 7-9 ale tabelului de la litera a.4 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„7 Farmacist primar*1) S 6511 2,60
8 Farmacist specialist S 6261 2,50
9 Farmacist S 5271 2,11″

6. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera b), numerele curente 1-4 și 11-14 ale tabelului de la litera b.1 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„1 Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 6082 2,43
2 Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 5354 2,14
3 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 4904 1,96
4 Biolog, biochimist, chimist, fizician; fizician medical, debutant S 4543 1,82
. . . . . . . . . .
11 Psiholog principal S 6082 2,43
12 Psiholog specialist S 5354 2,14
13 Psiholog practicant S 4956 1,98
14 Psiholog stagiar S 4543 1,82″

7. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera b), tabelul de la litera b.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Anatomia patologică și medicina legală
Salariul de bază – lei Gradația 0 Coeficient
Anul 2022
1 Biolog, biochimist, chimist; principal Fizician, principal, expert în fizică medicală S 7908 3,16
2 Biolog, biochimist, chimist; specialist Fizician, specialist, fizician medical S 6960 2,78
3 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 6376 2,55
4 Biolog, biochimist, chimist, fizician; fizician medical, debutant S 5905 2,36
5 Psiholog principal S 7908 3,16
6 Psiholog specialist S 6960 2,78
7 Psiholog practicant S 6443 2,58
8 Psiholog stagiar S 5905 2,36″

8. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera b), numerele curente 7-10 ale tabelului de la litera b.3 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„7 Psiholog principal S 6490 2,60
8 Psiholog specialist S 5712 2,28
9 Psiholog practicant S 5288 2,12
10 Psiholog stagiar S 4847 1,94″

9. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera b), numerele curente 1-4 și 11-14 ale tabelului de la litera b.4 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„1 Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 5793 2,32
2 Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 5098 2,04
3 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 4800 1,92
4 Biolog, biochimist, chimist, fizician; fizician medical, debutant S 4543 1,82
. . . . . . . . . .
11 Psiholog principal S 5793 2,32
12 Psiholog specialist S 5098 2,04
13 Psiholog practicant S 4800 1,92
14 Psiholog stagiar S 4543 1,82″

Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2020.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ION-MARCEL CIOLACU
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
TITUS CORLĂȚEAN

București, 27 aprilie 2020.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *