În data de 14 martie 2015, în incinta Teatrului Elisabeta, s-au desfășurat lucrările celei de a XXII-a Conferință a USSB. Din agenda evenimentului amintim: Sosirea invitaților și validarea mandatelor, cuvântul invitaților, prezentarea raportului de activitate al Biroului Operativ, modificări aduse la Statutul USSB și validate de Conferință, prezentarea strategiei USSB pentru următorii 4 ani și alegerea noilor organe de conducere.

Atmosfera în sală a fost relaxată de un film de prezentare a activității sindicale în perioada 2011-2015.

Alegerea membrilor Biroului Operativ, pentru următorii 4, au generat tensiune și emoție în rândurile participanților, pentru departajare fiind nevoie de turul al doilea de vot în ceea ce privește funcția de secretar general.

Componența echipei este: Președinte VIOREL HUȘANU, Prim-vicepreședinte IULIAN POPE, Vicepreședinți EUGENIA VOCHIN, ROMEO SANDU, MAGDALENA NICOLAE, Secretar general TUDOR ANGELA și  Președintele comisiei de cenzori DANIEL CRISTEA.

Mult succes echipei de conducere în următorii 4 ani !