Criza din ce în ce mai acută din sistemul sanitar, coroborată cu promisiunile neonorate din partea autorităților din ultima perioadă, au generat foarte multe nemulțumiri angajaților din sistemul de sănătate și asistență socială care sunt în imposibilitatea asigurării unui act medical de calitate.

Aceste nemulțumiri au fost transmise către reprezentanții SANITAS din fiecare unitate, luându-se decizia de a se recurge la o formă de protest, pe data de 7 aprilie 2015 între orele 10:00 și 12:00, dată la care se celebrează ”Ziua Mondială a Sănătății”.

Principalele motive invocate sunt:

–          Nedefinitivarea regulamentului de sporuri;

–          Creșterea nesemnificativă a veniturilor tuturor salariaților din sistem;

–          Necorectarea inechităților salariale cauzate de suprapunerea claselor din Legea 284/2010;

–          Alocarea unui procent mai mare din FNUASS pentru spitalele publice.

Un alt motiv invocat de SANITAS se referă la nerespectarea ACORDULUI încheiat în data de 07 aprilie 2014 între Ministerul Sănătății și SANITAS.

Pichetările vor viza: Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor Publice.

Detalii despre organizare aflați de la liderul SANITAS din unitate.