Buletin Informativ nr. 1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

0
689

Axa prioritară 1. Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

Titlu proiect: ALT-POL – Capacitarea uniunilor sindicale din domeniul sanitar de a formula politici publice alternative” Cod My SMIS 112427

 

Obiectivul general al proiectului este de crestere a capacitatii sindicatelor din domeniul sanitar/socio profesional de a participa activ, a sustine si promova reforma in sanatate din Romania, printr-o serie de interventii integrate care sa vizeze grup tinta din regiunile de dezvoltare Bucuresti Ilfov si Centru si prin care sa se obtina capacitarea institutiilor vizate pentru formularea si promovarea alternativelor la politicile publice initiate de Guvern.

Pentru atingerea obiectivului general, activitatile proiectului sunt planificate in baza a doua dimensiuni conceptuale integrate, dupa cum urmeaza:

 1. organizare sesiuni de instruire/formare/informare pentru dezvoltarea capacitatii partenerilor sociali din domeniul sanitar/socio profesional;
 2. masuri suplimentare pentru capacitarea partenerilor sociali de a formula politici publice alternative;

Astfel, Expertii angajati in proiect au demarat activitatea de recrutare, iar odata intrat in proiect grupul tinta va trece prin doua faze de intruire care vor contribui la atingerea obiectivului general dar si a obiectivelor specifice. Prin interventiile planificate se vor aborda in mod concret aspectele relevante pentru sindicatele din domeniul sanitar/socio profesional ajungandu-se astfel la capacitarea acestora de a influenta procesul decizional, cu consecinte vizibile in procesul de consolidare a capacitatii administrative a autoritatilor si institutiilor publice de a sustine economie moderna si competitiva

Toate activitatile planificate in cadrul proiectului si dedicate reprezentantilor sindicali alcatuiesc un complex de masuri integrate menite sa contribuie la realizarea obiectivului, printre care subliniem:

 • recrutarea a 120 de persoane in grupul tinta si implicarea acestora intr-o serie de activitati cu caracter integrat;
 • actualizarea cunostintelor si practicilor reprezentantilor sindicali prin organizarea a 3 scoli de vara in cadrul carora vor fi realizate sesiuni de instruire pe tematici relevante;
 • dezvoltarea de instrumente de monitorizare a progresului politicilor publice si de capacitare in domeniile sanitar si socio profesional printr-un raport civic bilunar elaborat de membri ai grupului tinta, un studiu independent al evolutiei reformei in sanatate in Romania si respectiv un ABC sindical;
 • dezvoltarea unui parteneriat operational intre partenerii sociali, mediul academic si alti factori relevanti pentru dezvoltarea capacitatii de advocacy;
 • actiuni de formulare si promovare de propuneri alternative la politicile publice initiate.

Toate activitatile previzionate vor avea rolul de imputernicire atat a grupului tinta cat si a partenerilor sociali din domeniul sanitar/socio profesional pentru ca vor cultiva o atitudine proactiva in randul acestora, vor sustine initiativele pe care acestia le pot lua, aspecte cu rol esential in ceea ce priveste sustenabilitatea si efectele pe termen lung.

Principalele rezultate asteptate:

 • 120 de persoane recrutate pentru participare la activitatile din cadrul proiectului;
 • 3 serii de curs cu creditate ANC dedicate reprezentantilor partenerilor sociali din domeniul sanitar;
 • 5 serii de program non formal dedicate reprezentantilor partenerilor sociali din domeniul sanitar;
 • 120 de reprezentanti ai partenerilor social iformati in cadrul programelor de formare profesionala continua;
 • 2 serii de curs/program a cate 12 participanti, organizate in regiunea de dezvoltare Bucuresti Ilfov;
 • 6 serii de curs/program a cate 16 participanti, organizate in regiuneade dezvoltare Centru;
 • 1 modul egalitate de sanse tiparit in 120 de exemplare;
 • 1 modul dezvoltare durabila tiparit in 120 de exemplare;
 • 3 scoli de vara organizate pentru reprezentantii partenerilor sociali din domeniul sanitar/ socio profesional;
 • 120 de persoane instruite;
 • 12 alternative la politicile publiceinitiate de Guvern;
 • 1 website partener 1, 1 website partener 2;
 • 1 echipa de 10 membri sindicali voluntari pentru monitorizarea reformei in sanatate;
 • 8 rapoarte civice de monitorizare a politicilor publice din domeniulnsaniar/socio profesional;
 • 5000 de chestionare elaborate, diseminate, centralizate si interpretate;
 • 4 focus grupuri a cate 15 participanti organizate.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *