Înștiințare anulare procedură achiziții publice

0
1650

INSTIINTARE ANULARE PROCEDURA

Prin prezenta instiintare, beneficiarul aduce la cunostinta tuturor potentialilor operatori economici interesati de participarea la procedura de licitatie, decizia de anularea a procedurii  de atribuire a contractului de achizitie avand ca obiect:

Prestarea serviciilor necesare organizării evenimentelor în cadrul proiectului ”ALT-POL – Capacitarea uniunilor sindicale din domeniul sanitar de a formula politici publice alternative”:

-Lot 1: Servicii organizare evenimente (cazare, catering, inchiriere sala) pentru ACADEMII DE VARA

-Lot 2: Servicii organizare evenimente (organizare seminarii, catering, inchiriere sala si materiale publicitare) pentru 4 FOCUS GRUPURI si pentru 3 MESE ROTUNDE

-Lot 3: Servicii organizare evenimente (catering, inchiriere sala) pentru ORGANIZARE CONFERINTA INCHIDERE PROIECT

Data publicării: 12.04.2019

Utilizator: UNIUNEA SINDICALA „SANITAS” BUCURESTI

Proiect: SMIS – 112427 / ALT-POL – Capacitarea uniunilor sindicale din domeniul sanitar de a formula politici publice alternative

Justificat de faptul ca au fost constatate erori la intcomirea documentatiei de licitatie, erori ce afecteaza desfasurarea procedurii de achizitie cu respectarea legislatiei, astfel:

  • In cadrul DOCUMENTAŢIEI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACT AVÂND CA OBIECT PRESTAREA SERVICIILOR NECESARE ORGANIZARII EVENIMENTELOR ÎN CADRUL PROIECTULUI ALT-POL – Capacitarea uniunilor sindicale din domeniul sanitar de a formula politici publice alternative, Contract de finantare nr. 173/09.07.2018, s-a prevazut:
V.7. Data limită de depunere a ofertelor și locul 24.04.2019, pana la ora 11:45, la sediul beneficiarului  

Iar pe site-ul www.fonduri-ue.ro se indica o alta ora data de documentatia pentru atribuirea contractului, respectiv:

  • In cadrul documentatiei pentru atribuirea contractului se prevad cerinte restrictive, ce ar putea afecta principiile ce statueaza procedurile de achizitie publica:

<<Ofertanții vor ține cont de prevederile actelor normative de mai jos și vor depune în copie documentele invocate de acestea (licența de turism):

  • H.G. nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor, a licențelor și brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare și actele subsecvente acesteia, în special art. 10 alin. (1) și (5)

O.G. nr. 107/1999 privind comercializarea pachetelor de servicii turistice, cu modificările și completările ulterioare, în special art. 2 pct. 1.>>

Beneficiarul va rectifica documentatia de licitatie in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice coroborat cu prevederile Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, cu modificările și completările ulterioare și toate actele normative subsecvente acestuia, dupa care se va reposta documentatia de licitatie.

Intocmit,

Husanu Viorel Ioan

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *