23 aprilie 2019: Negocierile continuă

0
824

Marţi, 23 aprilie 2019, a avut loc la Guvernul României, cea de-a doua întâlnire a grupului de lucru constituit sub coordonarea d-nei Oana Bulai – Consilier de Stat al Primului-ministru, pentru identificarea de soluții la revendicările Federației SANITAS. La întâlnire au participat d-na Adriana Cotel – Președinte C.N.A.S., secretari de stat și directori din Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Justiţiei Sociale și Ministerul Finanțelor Publice și membrii Biroului Operativ al Federației SANITAS.

Discuțiile s-au axat pe revendicările SANITAS și pe alte subiecte importante pentru sistemul sanitar și cel de asistență socială.

  1. Pentru asigurarea finanţării creşterilor salariale prin transfer de la bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, după ce a fost stabilit impactul bugetar, reprezentanții Guvernului ne-au asigurat că până în data de 8 mai a.c. ne vor prezenta soluția identificată atât din punct de vedere al sursei, cât și al modalității legislative de punere în aplicare, astfel încât drepturile salariale aferente lunii aprilie să poată fi plătite integral la 15 mai a.c., cu sursa de finanțare a creșterilor acordate de la 1 ianuarie 2019, clar precizată.
  2. Negocierea și semnarea Contractului Colectiv de Muncă

Până în data de 8 mai a.c., Ministerul Sănătății împreună cu Ministerul Muncii vor prezenta soluția legislativă care să permită în continuare acordarea zilelor suplimentare de concediu de odihnă pentru angajații din sistemul sanitar și să deblocheze astfel negocierea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de sector de activitate.

De asemenea, Ministerul Sănătății împreună cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale vor identifica și elabora un act normativ care să cuprindă toate specialitățile din sistemul sanitar care beneficiază de zile suplimentare de concediu de odihnă raportat la condițiile de muncă.

  1. Eliminarea inechităţilor în ceea ce priveşte aplicarea Regulamentului de sporuri.

Ministerul Sănătății va face demersurile necesare includerii brancardierilor și a registratorilor medicali în Ordinul de modificare a Ordinului 1224/2010, astfel încât aceștia să poată beneficia de drepturile aferente secțiilor în care își desfășoară efectiv activitatea.

 Ministerul Sănătății va identifica soluția legislativă/administrativă astfel încât kinetoterapeuții și alte categorii similare de salariați care în cadrul programului de lucru îşi desfăşoară activitatea fracţionat la mai multe locuri de muncă prevăzute în anexele la Regulamentul de sporuri, cu sporuri diferite, să beneficieze de sporul prevăzut pentru fiecare loc de muncă, în funcţie de timpul efectiv prestat în aceste locuri.

 În continuare, în cadrul grupului de lucru se vor căuta soluții sustenabile pentru ca salariații din unitățile sanitare de interes național aflate în subordinea Ministerului Sănătății să poată beneficia de un spor de condiții echitabil proporțional cu complexitatea și volumul muncii depuse.

  1. Calcularea sporurilor pentru condiţii de muncă la salariul de bază actual pentru toţi salariaţii din sistemul sanitar şi cel de asistenţă socială.

Ministerul Sănătății va calcula impactul bugetar pentru realizarea acestui deziderat urmând a fi negociate posibilitățile de implementare a acestuia.

  • Eliminarea din plafonul de 30% a sporului pentru asigurarea continuităţii activităţii în unităţile sanitare şi de asistenţă socială rămâne în atenția noastră și în centrul discuțiilor cu reprezentanții guvernamentali.
  • Corectarea inechităţilor din Legea 153/2017 şi includerea în Anexa II a tuturor categoriilor de personal din sănătate şi asistenţa socială.

Pentru reevaluarea unor coeficienți de ierarhizare din Legea 153/2017 vom negocia în continuare cu reprezentanții Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii și Justiției Sociale astfel încât salariaţii cu studii superioare (farmacişti, biologi, psihologi, kinetoterapeuți etc.) aflați acum într-o poziție inechitabilă pe grila de salarizare, în neconcordanţă cu responsabilităţile, complexitatea muncii şi statutul lor, să beneficieze de o corecție în acest sens. Partenerii de dialog au stabilit ca până la următoarea întâlnire să stabilească impactul bugetar și modalitatea optimă de rezolvare.

Federația SANITAS va participa, în continuare, la întâlnirile periodice ale grupului de lucru susținând și negociind fiecare revendicare a membrilor săi, urmând principiul dreptului câștigat și ținând cont de toate nemulțumirile și solicitările transmise de colegii care își desfășoară efectiv activitatea în sistemul sanitar public de stat și în cel de asistență socială.

Ținând cont de disponibilitatea manifestată atât la nivelul Cancelariei Primului – ministru cât și la nivelul ministerelor de resort, ne exprimăm încrederea că vom putea finaliza discuțiile cu soluții care să readucă echilibrul în sistemul sanitar și cel de asistență socială.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *