Astăzi, 7 iunie 2017, deputații au adoptat proiectul LEGII – CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 188 de voturi ”pentru”, 28 „împotrivă” și 47 de abțineri.

În forma finală a actului normativ se regăsesc o serie de amendamente pe care Federația SANITAS le-a propus, le-a negociat cu inițiatorii legii și le-a argumentat timp de câteva săptămâni, atât în fața comisiilor de specialitate din Senat, cât și din Camera Deputaților.

Am  câștigat pentru  sănătate și asistență socială:

 1. Acordarea LUNARĂ a indemnizației de hrană – art.18. alin. (1);
 2. Suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor…, pentru SĂNĂTATE nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază…, raportate la ORDONATORUL PRINCIPAL de credite – art.25. alin. (2);
 3. La calcularea sumei sporurilor se va cumuladoar sporul pentru gărzi, nu și plata gărzilor – art.25. alin. (3);
 4. Tichetele de masă continuă să se acorde până la 31 decembrie 2017 – art. 37 alin. (2) lit. d);
 5. Sumele necesare creșterilor salariale prevăzute de această lege vor fi asigurate prin transfer de la bugetul de stat – art. 37 alin. (3) lit. g);
 6. Există în continuare posibilitatea unor corecții pe grile sau de orice alt fel, prin legea privind plafoanele unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar – art. 37 alin. (5);
 7. Salariul de bază va fi majorat cu 7,5%, și pentru șef sectie, farmacist șef punct de lucru, personal care desfășoară control în sănătate publică, respectiv 10% pentru asistent coordonator – Anexa nr.II, capitolul I – 1.4;
 8. Personalul de specialitate din DSP-uri va fi salarizat la nivelul unităților clinice – Anexa nr. II – Capitolul 1. Nota 1;
 9. Personalul din creșe, cabinete de expertiză medicală, din direcțiile pentru tineret și sport, medicii din asistența socială, au fost cuprinsi in Anexele a.4., b.4., c.4.
 10. Sporurile pentru condițiile de muncă se vor acorda și personalului auxiliar sanitar – Anexa II, Capitolul II, art.7, alin. (1)

Toate acestea nu ar fi fost posibile fără implicarea voastră, a liderilor și membrilor SANITAS, fără efortul de susținere pe care l-am primit din partea colegilor noștri de organizație, din sănătate și asistență socială.

Pentru acest proiect de lege, Camera Deputaților este for decizional, astfel că, în conformitate cu procedura legislativă în vigoare în țara noastră, următorii pași vor fi:

 1. Legea adoptată, semnată de preşedintele Camerei Deputaţilor şi de preşedintele Senatului, se comunică, cu 5 zile înainte de a fi trimisă spre promulgare, Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi Avocatului Poporului şi se depune la secretarul general al Camerei Deputaţilor şi la secretarul general al Senatului, în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale.
 2. După împlinirea termenului de mai sus, legea se trimite, sub semnătura preşedintelui Camerei Deputaţilor, Preşedintelui României în vederea promulgării.

Așteptăm, așadar, parcurgerea tuturor etapelor și punerea ei în practică, fără a renunța la dezideratele noastre rămase nerealizate prin acest act normativ.

 

Citeste aici Raportul Comisiei de Muncă din Camera Deputaților
http://www.cdep.ro/comisii/munca/pdf/2017/rp209.pdf