Având în vedere faptul că Legea salarizării a fost promulgată, vă prezentăm mai jos câteva exemple de calcul ale salariilor de bază brute pentru câteva categorii profesionale din familia ocupațională sănătate și asistență socială, pentru unitățile clinice:

– Medic primar, gradație 0, 12500 lei;
– Medic primar, gradație 1, 13438 lei;
– Medic primar, gradație 2, 14110 lei;
– Medic primar, gradație 3, 14815 lei;
– Medic primar, gradație 4, 15185 lei;
– Medic primar, gradație 5, 15565 lei.

– Asistent medical principal PL, gradație 0, 3900 lei;
– Asistent medical principal PL, gradație 1, 4193 lei;
– Asistent medical principal PL, gradație 2, 4402 lei;
– Asistent medical principal PL, gradație 3, 4622 lei;
– Asistent medical principal PL, gradație 4, 4738 lei;
– Asistent medical principal PL, gradație 5, 4856 lei.

– Infirmieră, gradație 0, 3550 lei;
– Infirmieră, gradație 1, 3816 lei;
– Infirmieră, gradație 2, 4007 lei;
– Infirmieră, gradație 3, 4207 lei;
– Infirmieră, gradație 4, 4313 lei;
– Infirmieră, gradație 5, 4420 lei.

– Brancardier, gradație 0, 2950 lei;
– Brancardier, gradație 1, 3171 lei;
– Brancardier, gradație 2, 3330 lei;
– Brancardier, gradație 3, 3496 lei;
– Brancardier, gradație 4, 3584 lei;
– Brancardier, gradație 5, 3673 lei.

 

Potrivit art. 38, legea se aplică etapizat. Pentru salariații din sănătate și asistență socială primele creșteri salariale se vor acorda începând cu 01 ianuarie 2018, prin majorarea cu 25% a cuantumului brut al salariului de bază față de nivelul acordat pentru luna decembrie a  anului 2017.

De la 01 martie 2018, salariile de bază ale personalului care ocupă funcțiile de medici și de asistenți medicali din unitățile sanitare publice se majorează la nivelul salariului maxim prevăzut de lege, cel aferent pentru anul 2022.

Important de reținut este faptul că potrivit prevederilor art. 25, suma sporurilor, primelor, indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță acordate cumulat pe total buget, nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază pentru fiecare ordonator principal de credite.

Totodată,  de la data intrării în vigoare a legii, reapare noțiunea de transfer în interesul serviciului, numai cu acordul scris sau la cererea persoanei care se transferă.

#sanitasbucurești – Mereu alături de voi!