În data de 05.12.2014 s-a desfăşurat  a XVII-a Conferinţă Naţională Sanitas, unde au participat 186 delegaţi din rândul membrilor de sindicat, printre care și Uniunea Sindicală Sanitas București.

În calitate de invitaţi au fost prezenţi din partea Min. Sănătaţii domnul secretar de stat Francisk Iulian Chiriac, din partea C.N.A.S. domnul preşedinte Vasile Ciurchea, precum şi Biroul Executiv al O.A.M.G.M.A.M.R., prin domnul preşedinte Mircea Timofte, doamna Carmen Mazilu, domnul Emil Buiga, domnul Viorel Spatariu- vicepreşedinti și domnul Cezar Alexandru- secretar naţional.

Domnul Iulian Chiriac admite că Sanitas reprezintă baza sistemului sanitar din România, de la care pot veni soluţii reale şi speră ca în urma unor analize şi decizii bine argumentate, luate de comun acord, sănătatea să intre pe un făgaş normal.

Domnul Vasile Ciurchea reiterează de asemenea disponibilitatea la dialog de care a dat dovadă în relaţia cu Sanitas.  Acesta aminteşte punerea în practică a obligativităţii managerilor de spital de a implica liderul de sindicat Sanitas în actul de conducere, prin participarea la luarea deciziilor.  Afirmă că deşi problema salariului are o importanţă majoră, un loc însemnat trebuie să îl reprezinte şi calitatea actului medical, motiv pentru care a lansat invitaţia Sanitas de a demara un proiect comun privind dezvoltarea acestui capitol.

Pe agenda de lucru a conferinţei s-au aflat: raportul de activitate al Sanitas (2012 până în prezent), raportul financiar, raportul Comsiei de Cenzori, strategia SANITAS pentru perioada 2014-2016.

Domnul preşedinte Leonard Bărăscu a prezentat cele mai semnificative repere ale activităţii organizaţiei, afirmând că “există o deschidere pentru alte noi realizări demne de efortul, valoarea şi forţa Sanitas, emblemă a realizărilor concrete a celor peste 100.000 de membri care îşi fac loc în marea noastră familie. Realizări ale tuturor celor care cred în puterea luptei pentru apărarea drepturilor şi intereselor membrilor de sindicat din sănătate şi asistenţa socială. ”

”Pentru anul 2015 trebui să schimbam câte ceva, să rămânem aceeași important sindicat din ţară şi să ţinem cont de ceea ce ne uneşte şi nu de ceea ce ne dezbină. Să fim în continuare solidari şi să păstrăm această mare Federaţie la locul pe care l-a avut până acum, adică în fruntea tuturor.

conferinta 17 Sanitas 2