Domnul Vasile CIURCHEA, președintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prezent la ședința Consiliului  Municipal a USSB a susținut că va trimite o circulară prin care va aduce la cunoștința managerilor de unități sanitare, că anterior negocierii contractelor cu CASMB trebuie să aibe loc consultări cu sindicatele reprezentative la nivel de unitate, în vederea garantării acordării în totalitate a drepturilor salariale.

Menționăm ca SANITAS este prezent la nivelul Municipiului București în 49 de unități sanitare.