Discuțiile au vizat următoarele teme majore:

Necesitatea elaborării unui nou Regulament de sporuri: s-a stabilit ca până la 1 iunie 2015 M.S. va elabora un proiect de Ordin de ministru la care Sanitas va interveni cu propunerile venite din interiorul organizației în vederea acordării de sporuri pentru condiții de muncă dar și pentru majorarea celor foarte mici;

Medicină școlară și creșe: a fost înaintat Federației Sanitas spre consultare un proiect de lege care va reglementa activitatea din acest domeniu. Părțile și-au asumat finalizarea proiectului de lege și trimiterea acestuia spre  Parlament până la data de 31 martie 2015;

Problematica salarizării din Centrele județene  de transfuzie sanguină: deși centrele județene de transfuzii au fost trecute în grila de salarizare prevăzută de anexa I a  O.U.G.  17/2008, la nivel clinic, conducerea Institutului Național de Hematologie a încadrat corespunzător grilei doar personalul propriu și șefii Centrelor Județene. Ministerul Sănătății va întocmi un memorandum privind situația acestui personal și va dispune acordarea salariilor în cuantumul  prevăzut de anexă;

Problematica acordării  tichetelor  de masă: conform centralizării făcute de către SANITAS, un număr de aproximativ 200 de spitale înregistrează restanțe la acordarea tichetelor de masă. În acest sens, M.S. va cere în scris managerilor spitalelor din subordinea sa, să respecte prevederile legii, iar la spitalele din subordinea autorităților locale, va susține demersul Sanitas de acordare a tichetelor şi la aceste instituții;

Inițiativa SANITAS de  introducere a unui spor de fidelizare pentru întreg personalul din sănătate, în cuantum de 10%: este agreată și susținută de către M.S. Dată fiind dimensiunea fenomenului de migrare a personalului sanitar, se impune în regim de urgență luarea unor măsuri de fidelizare. Vor fi purtate discuții şi la CNAS în vederea inventarierii resurselor financiare necesare. A fost agreat termenul de 1 iunie pentru finalizarea demersurilor și transpunerea în plan legislativ a acestui tip de spor;

Deblocarea de posturi în sănătate:  M.S. susține necesitatea suplimentării personalului, în funcție de buget, acolo unde unitățile spitalicești fac dovada că se  confruntă cu o reală lipsă de personal;

Contractul Colectiv de muncă la nivel de sector de activitate: se vor demara negocierile pentru un nou CCM , în condițiile în care cel actual este valabil până la 31 dec.2015. Se va avea în vedere extinderea noului CCM la nivel de grup de unități; se intenționează discuții și cu Ministerul Dezvoltării în calitatea sa de coordonator al Autorităților publice locale dar și cu Patronatele pentru extinderea acestuia la nivel de sector;

Acordarea medicației gratuite pentru personalul medico-sanitar: M.S. împreună cu SANITAS vor conveni o modalitate mai eficientă de punere în practică a prevederilor Ordinului Comun MS/CNAS nr. 886/218/2007, în sensul reducerii timpilor de decontare al medicamentelor cu contribuție proprie pentru salariații din sistemul sanitar.