Afirmația de ieri a ministrului delegat pentru învățământul superior, domnul Mihnea Costoiu, vine să confirme cele spuse în nenumărate rânduri de sindicatul SANITAS referitor la echivalarea studiilor asistenților medicali. Noi niciodată nu ne-am opus echivalării studiilor, însă trebuie să înțelegem odată pentru totdeauna că legislația în vigoare nu permite acest lucru.

 „Legislaţia în vigoare nu permite sub nicio formă echivalarea anilor de studiu din colegiile postliceale cu anii de studiu din facultate. Orice declaraţie în acest sens este speculativă şi lipsită de temei legal. Legea 1/2011, Ordonanţa de Urgenţă nr. 49/2014, Metodologia-cadru privind organizarea şi funcţionarea învăţământului terţiar nonuniversitar, alături de Hotărârea nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, fac imposibile şi ilegale aceste aserţiuni”, precizează demnitarul.

Sursa: http://www.mediafax.ro/social/costoiu-anii-de-studiu-din-colegiile-postliceale-nu-pot-fi-echivalati-cu-cei-de-facultate-13258701