SANITAS susține și se implică activ în revigorarea rețelei medicale din Transporturi !

În acest sens, la data de 06.02.2015, urmare a adresei nr. 82 /03.02.2015 emisă de Federația SANITAS către Min. Transporturilor, prin departamentul de Dialog Social, acesta din urmă a organizat la sediul său o întâlnire între reprezentanții celor două entități.

Delegația Federației Sanitas a fost compusă din: Leonard Bărăscu – Președinte, Marius Sepi – Prim-Vicepreședinte, Bogdan Iordache – avocat, Denisa Popovici – Președinte USSCFR și Dr. Raluca Olariu – secretar general USSCFR.
Din partea Min.Transporturilor a participat: Dragoș Titea – secretar general, Alexandra Braica –Secretar de stat – Dialog social, Dr. Victoria Iacob și Liana Dan – Serviciul medical.

Au fost discutate aspecte privind organizarea și desfășurarea relațiilor medicale din sistemul de sănătate care afectează direct și negativ sistemul medical din transporturi; un segment care deservește o activitate specifică esențială și vitală pentru România – siguranța circulației.

Problemele dezbătute nu s-au oprit doar la neregulile privind activitatea cabinetelor private în acordarea avizelor medicale, multe dintre acestea semnalate frecvent de presă. Au fost discutate punctual abaterile GRAVE de la spitalele CFR din Constanța, Pașcani, Sibiu, Witing și CF2 – București, Timișoara, Cluj și Craiova. Aceste incorectitudini au fost sesizate de sindicate de aproximativ un an de zile, iar multe dintre acestea au fost confirmate şi de controalele efectuate de organele competente, însă cei responsabili din M.T. nu au luat măsuri.

– Referitor la solicitarea SRI de a prelua 20.000 metri pătrați de teren de la Spitalul CF2, reprezentanții M.T. au afirmat că răspunsul va fi negativ şi vor proceda în conformitate cu răspunsul Spitalului CF2;
– Referitor la solicitarea spitalelor CF Cluj și Sibiu de a ieşi din subordinea M.T., reprezentanții M.T. ne-au comunicat că nu au aprobat acest lucru.

Reprezentanții M.T. au luat act de sesizările noastre și au promis că în cca. 15 zile ne vor comunica concluziile lor, precum și măsurile luate pentru ca salariații din spitale să primească tichete de masă.

La solicitarea noastră, dl secretar de stat Dragoș Titea a fost de acord cu oraganizarea unei întâlniri la care să participe toți managerii şi liderii Sanitas din Spitalele CF, reprezentanții M.T. (secretar de stat, serviciul medical, direcția economică, dialog social), precum și reprezentanți ai Federației Sanitas și CNSLR – Frăția.

Preşedinte Uniunea Sindicatelor din Spitalele C.F.R.,
Denisa Popovici