Luni, 26 septembrie 2016, SANITAS București începe strângerea de semnături pentru depunerea unei ”Scrisori de susținere” în favoarea uniformizării studiilor asistenților medicali către: Parlamentul României, Ministerul Educației și Ministerul Sănătății.

Cerem instituțiilor competente să creeze cadrul legal pentru ca universitățile să poată recunoaște, în baza autonomiei universitare, studiile și competențele dobândite prin alte forme de învățământ sanitar (liceu sanitar, școală tehnică sanitară, școală sanitară postliceală etc.).

Situația actuală a diverselor forme de pregătire a asistenților medicali este generatoare de inechități, inclusiv de natura salarială (vezi OUG 20/2016), iar perpetuarea ei nu face decât să o acutizeze. Noi cerem identificarea cât mai rapidă a unei soluții legale, deoarece stadiul actual încalcă principiul ”LA MUNCĂ EGALĂ, SALARIU EGAL”.

În acest moment, Ministerul Sănătății și-a dat acordul de principiu pentru aceste modificări, însă Ministerul Educației s-a opus din următoarele considerente:

  • admiterea în învățământul superior se realizează în baza diplomei de bacalaureat (art. 151 din Legea educației naționale nr. 1/2011), în schimb,  admiterea în învățământul postliceal este permisă și fără această diplomă;
  • nu există în prezent criterii unitare de recunoaștere/echivalare de către instituțiile de învățământ superior acreditate, cu respectarea principiului autonomiei universitare și a standardelor de calitate din învățământul postliceal;
  • absența reglementării obligativității utilizării creditelor transferabile la nivelul învățământului postliceal, pentru promoțiile anterioare.

Rezolvarea acestei situații trebuie să conducă, în viitorul apropiat, la o singură formă de pregătire profesională pentru asistenții medicali.

#sanitasbucurești